submit


Москва — хала, кыды нигынамат ак амалы. Яжо ресторанышты кушташ, клуб, кафе, бар дӓ вес вӓреӓт, кышты жепӹн эртӓрӓт дӓ интересный шӹшӹл лиэш. Тӹдӹм ӹштӓш, йӧраташ у кужы жеп тӹрӹн, соок ылшы: Патриарший пумы, сад «Эрмитаж», садвлӓ дон парквлӓштӹ сӹнгӓш ӓль кырык мгу воробьевый Ботаника. тӓлӓндӓ палшенӓ интересный эдемӹм мошашлык, кыды нигынамат доно тӓлӓндӓ скучна ак ли. Мары ӹдӹр доно пӓлен кердӹдӓ тӓ тиштӹ яжо дӓ цеверемдӹ, тӹдӹмӓт пӓлӹшӓшлык ылына

About